Kontakt

Zachęcamy do popularyzacji powieści „Zdobywcy oddechu”, rozumianej jako publikowanie recenzji, informacji prasowej lub wywiadu we współtworzonych przez Państwa mediach.

Autor chętnie podejmie współpracę w zakresie pisania felietonów, recenzji oraz blurbów.

Kontakt:
Przemysław Piotr Kłosowicz – autor
e-mail: przemyslaw-klosowicz@tlen.pl

Ewa Lis – manager
e-mail: manager.ewalis@gmail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/ewa-lis

Kontakt w sprawie hurtowych zamówień powieści „Zdobywcy oddechu”:
Paulina Spychała – Specjalista ds. sprzedaży w wydawnictwie Novae Res
e-mail: paulina.spychala@novaeres.pl

Reklama